Industrisamarbeid

Det er etablert rutiner i OUS for samhandling og samarbeid med industri, som er tilgjengelige i eHåndboken. Dette gjelder særlig:

For all samhandling og samarbeid med industri er det viktig at habilitet og interessekonflikter ivaretas på en forsvarlig måte, ikke minst som ledd i konkret forskningssamarbeid. I retningslinje for samarbeid med industri i FoU-prosjekter vil du finne nyttig informasjon om hva det er viktig å huske på. Interessekonflikter i forskning er også relevant sett fra et forskningsetisk perspektiv. For mer informasjon, se nettside til forskningsetisk bibliotek (FBIB).  

I tillegg til OUS’ rutiner er det fra Helse Sør-Øst etablert likelydende avtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge (bransjeorganisasjon for helse- og velferdsteknologi). Disse avtalene fastsetter rammer for samarbeid og oppdragsforskning. Samarbeidsavtalene finner du her:

Samarbeidsavtale HSØ/LMI

Samarbeidsavtale HSØ/MedtekNorge (LFH)