Medisinsk bibliotek ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Er du på jakt etter den nyeste litteraturen eller et historisk tilbakeblikk? Bestill en bibliotekar eller søk til systematiske oversikter.

Endrer du klinisk praksis? Vi hjelper med litteratursøk til veiledende behandlingsplaner, fagprosedyrer, mini-metodevurderinger eller studieprotokoller.

Skal du publisere? Lurer du på tidsskriftets gjennomslagskraft (impact factor), åpen tilgjengelighet eller om tidsskriftet er redelig?

Vil du bedre dine egne ferdigheter? Vi tilbyr kurs i de mest brukte litteraturbasene, programvare for å holde ordne på referanser, kritisk vurdering av artikler og åpen tilgang til forskning.

Vil du ha presentasjoner eller kurs for din avdeling eller forskningsgruppe? Vi skreddersyr etter deres ønsker.

Har du referanse til en bok eller artikkel du vil lese? Du har tilgang til bøker og tidsskrifter fra ditt kontor. Finner du det ikke? Vi bestiller til deg.

Senter for digital forskerstøtte (DSC) får du veiledning i hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av digitale verktøy og metoder i forsknings- og formidlingsarbeidet.

Lite tid til å gå på biblioteket? Du har tilgang med kort og kode i biblioteket 24/7, eller du kan logge deg på hjemmefra.

Lurer du på hva som skjer i biblioteket? Abonner på vårt nyhetsbrev.