Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek er en del av Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, og utgjør en viktig støttefunksjon for forskerne i regionen. Medisinsk bibliotek bistår med råd og veiledning i forhold til litteratursøk, referering og publisering.