Forskningshåndboken

Forskningshåndboken er laget for å gi tips og veiledning til sykehuspersonell, helsefaglige og biomedisinske forskere som har en idé de ønsker å omsette i et forskningsprosjekt med høy kvalitet. Mange av tipsene er basert på forfatternes egne erfaringer innen både basalforskning og klinisk forskning ved sykehus. Bak håndboken står Karin Lødrup Carlsen og Annetine Staff.

Lenke til Forskningshåndboken på engelsk og norsk (PDF)