Helseforskningsportal i Cristin – Current Research Information System In Norway

På nettsiden til Cristin (https://app.cristin.no/) under «Hva finner du i Cristin i dag?» er det nå etablert en portal med løpende oversikt over helseprosjekter (https://app.cristin.no/health/). Portalen er åpent tilgjengelig for alle med informasjon om REK-godkjente helseforskningsprosjekter (fra og med 2016).

I portalen er det en egen søke- og filtreringsfunksjon som gjør det lett for deg som forsker og leder å finne oversikt over egen aktivitet. Du vil blant annet kunne filtrere på følgende:

  • Koordinerende forskningsansvarlig institusjon
  • Samarbeidspartnere i multisenterstudier (der det er mer enn en forskningsansvarlig institusjon i prosjektet)
  • Helseprosjekttype
  • Om det er oppdrags- eller bidragsforskning (iht. REKs definisjon)
  • Om det inngår bruk av forskningsbiobank
  • HRCS helsekategori og forskningsaktivitet (iht. Forskningsrådets klassifisering)

I tillegg til filtrering gir portalen mulighet for å søke på prosjektleder, titler og ord mv. Du har også mulighet til å sortere i egen meny samt å laste ned oversiktene til lokal disk i excelformat.

For mer informasjon om helseprosjektportalen og planlagt videreutvikling, se Unit.

Dersom du har generelle spørsmål til helseforskningsportalen, send gjerne en epost til; fas-rapportering@ous-hf.no.