Utlysninger

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) - 14.2.2023

Det har nå kommet ny utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). De regionale helseforetakene lyser i 2023 åpent ut 180 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader innen klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer.

Søknadsfrist: 31. mai 2023


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

The Human Frontier Science Program (HFSP) funds teams of 2-4 scientists from different countries and disciplines to focus on problems in the life sciences. Upcoming deadline for application registration is 21 March 2023, deadline for submission: 30 March 2023.

Through the Young Investigator Programme, EMBO supports talented young researchers in the life sciences. It offers financial and practical support, as well as a network of more than 600 young scientists. Deadline: 1 April 2023

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from Norwegian universities. Deadline: 3 April 2023.

The Commission has published the calls of the 2023-24 Horizon Europe Work Programme. Deadline for the first topics will be 13 April (single stage calls) followed by 19 September (first stage of two stage calls) 2023.