Utlysninger

Utlysning - Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Les mer her.
 

 

Utlysning - Forskningsfondet for astma og allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi deler i 2021 ut inntil kroner 500 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning. Les mer her.

Utlysning - Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen lyser ut 25 millioner til norske, barneonkologiske forskningsprosjekter. Les mer her.

Call for Proposals: Japan–Nordic Collaborations on Health Data Research

NordForsk is issuing a call for proposals on Japan–Nordic collaborations on health data research. Read more here.

Utlysning av forskningsmidler: Norske kvinners sanitetsforening

Høstens utlysning av forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening (Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge) er nå klar. Les mer her.

Utlysning fra Forskningsrådet: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut midler for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Les mer her.