Utlysninger

Søknadsmulighet for midler til forskning fra Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen - 22.11.2022

Stiftelsen Dam utlyser midler til forskning. Søknadsskjemaet åpnet den 15. november.

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

EU has announced a fellowship for postdoctoral researchers and PhDs that are displaced due to the war in Ukraine. Deadline: there are 3 cut-off dates - 11 November 2022, 9 December 2022, and 9 January 2023. 

The Pandemic Antiviral Discovery (PAD) initiative will in this call support research designed to develop novel small-molecule antivirals targeting pandemic influenza. Deadline 14 December 2022 at 14:00 CET.

UNIFOR is announcing scholarship funds equivalent to over NOK 8.6 million on behalf of 51 different foundations in various fields including Health and Medicine. Deadline: please refer to each announcement. 

There are several open calls within the EEA-grants funding scheme. Some health-related calls are highlighted below.  Deadline: Various deadlines.