Hva er helseøkonomi og hvordan brukes det i kliniske studier?

Helseøkonomi handler om hvordan samfunnet bruker knappe ressurser for å møte etterspørselen og behovet for helsetjenester. Denne knappheten skaper behov for prioritering og dermed et sterkt argument for helseøkonomisk evaluering som tar sikte på å gi beslutningstakere estimater av helsegevinster og kostnader forbundet med ulike intervensjoner.

Tjenester

Team helseøkonomi er en del av Clinical Trials Unit (CTU) ved Oslo universitetssykehus, og vi tilbyr råd og støtte på følgende områder:

  • Design og metoder innen helseøkonomi - f.eks. helseøkonomisk evaluering (kostnadseffektivitetsanalyse osv.), estimering av langsiktig overlevelse og behandlingseffekt og/eller QALY, Value of Information (VOI) metoder, estimering av kostnader og/eller helsegevinster ved intervensjoner, simuleringsmodellering.
  • Protokoller og søknader om forskningsmidler der helseøkonomi er relevant (f.eks. Helse Sør-Øst, NFR).
  • Kurs og presentasjoner.

I tillegg fastslår vårt mandat fra Helse Sør-Øst (HSØ) at vi også skal være en tilgjengelig ressurs for helseforskningsprosjekter i regionen som ønsker vår bistand, uavhengig av øvrig kobling til CTU.

 

Kontakt oss

Du kan kontakte helseøkonomene via e-post eller kontaktskjema.

Kontaktinformasjon for våre ansatte finner du her.