Hva er helseøkonomi?

Helseøkonomi handler om hvordan man best kan utnytte samfunnets begrensede og tilgjengelige ressurser for å oppnå mest mulig helse.

Helseøkonomi i klinisk forskning

En klinikkleder på et sykehus vil være opptatt av å holde budsjettet, en kliniker vil gjerne gi den beste behandlingen til pasientene sine. Klinisk effekt og sikkerhet er viktig å dokumentere i kliniske studier, men ressursbruk og pasientenes livskvalitet kan også være relevant å ha med i forskning.

Hvordan inkludere helseøkonomi i studien?

Har du en studie som skal teste en ny intervensjon; en ny operasjonsmetode, teknologisk løsning (app, videokonferanse) eller en ny prosedyre? Kan denne intervensjonen gi en helseforbedring sammenlignet med eksisterende behandling? Da kan helseøkonomi være relevant for ditt prosjekt og øke betydningen av studien din