Forskningsbiobank forstås som en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Her en oversikt over forskningsbiobanker ved OUS.

Bruk av en digital sporingsløsning for å holde oversikt over materialet som finnes i biobanken gir sporing av aktivitet og endring, backup, og gjør det enklere å standardisere innregistrering som igjen øker datakvaliteten.

Når skal forskningsbiobank opprettes?

  • når materiale blir hentet fra en diagnostisk biobank eller behandlingsbiobank til forskningsformål
  • når det innsamles nytt biologisk materiale til forskningsformål
  • når forskningsmateriale skal oppbevares