eBiobank

Vår dyktige OUS systemrådgiver flytter, og vi søker en erstatter. Vil du bli vår nye kollega? Stillingen er godt etablert, med varierte oppgaver i ett av landets beste forskningsstøttemiljø!

Trenger du hjelp til å holde oversikt over inkluderte deltakere og innsamlet materiale i din forskningsbiobank? eBiobank løser det!

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk forenkles og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer. eBiobank benyttes både ved OUS HF og Ahus HF, og det er satt opp separate databaser ved hvert HF. Hovedsiden i ny versjon - oppgradering pågår!

Høres dette interessant ut?

Fyll ut kartleggingsskjema (se lenke under Ressurser - Oppstart) og send det til hhv ebiobank@ous-hf.no eller ebiobank@ahus.no. OUS systemrådgiver Line Eide Solhaug eller Ahus systemrådgiver Subaitha Navaruban tar kontakt for informasjonsmøte. Du gis veiledning i hvordan eBiobank kan brukes for din forskningsbiobank. Aktuelle brukere inviteres til brukerkurs i datasal i Forskningsveien.

Har du allerede en forskningsbiobank? Vi importerer!

Import gjennomføres som et eget prosjekt, hvor standardiserte importfiler benyttes. Se utfyllende informasjon under punktet Ressurser - Import. Det gis veiledning i utfylling av importfiler, og biobanken/ansvarshavende er ansvarlig for utfylling. eBiobank importressurs gjennomfører teknisk kontroll av filene, samt selve importen.

Kostnader

Etableringskostnad (tilgang til å benytte eBiobank): 50 000 kr for generell biobank og 20 000 kr for spesifikk biobank. Etableringskostnaden inkluderer tilgang for 3 navngitte brukere, samt opplæring og generell brukerstøtte. Ved behov kan det bestilles tilgang til flere navngitte brukere for en kostnad på 10 000 kr pr bruker pr år.

Importkostnad: ved import av eksisterende forskningsbiobank faktureres arbeidet pr time. Dette kommer i tillegg til etableringskostnaden, og det gis et estimat i forkant.

Utstyr: etableringskostnaden inkluderer ikke utstyr, dette kommer i tillegg. eBiobank er kompatibelt med ulike frysere/N2-tanker, rack, bokser og rør. Standardiserte printere og skannere kan benyttes, se mer informasjon under Ressurser.

Ressurser

Årsrapport

2018

2019

2020