eBiobank

Trenger du hjelp til å holde oversikt over inkluderte deltakere og innsamlet materiale i din forskningsbiobank? eBiobank løser det!

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk forenkles og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer.

Hovedsiden i ny versjon - oppgradering pågår!

Høres dette interessant ut?

Fyll ut kartleggingsskjema og send det til hhv ebiobank@ous-hf.no eller ebiobank@ahus.no. OUS systemrådgiver Line Eide Solhaug eller Ahus systemrådgiver Subaitha Navaruban tar kontakt for informasjonsmøte. Du gis veiledning i hvordan eBiobank kan brukes for din forskningsbiobank. Aktuelle brukere inviteres til brukerkurs i datasal i Forskningsveien.

Har du allerede en forskningsbiobank? Vi importerer!

Både donor- og prøveinformasjon kan importeres til eBiobank. Standardiserte importfiler og lister benyttes, se mer informasjon under punktet Ressurser. Det gis veiledning i utfylling av importfiler, og biobanken/ansvarshavende er ansvarlig for utfylling . Etter utfylling kontrollerer eBiobank systemrådgiver filene, og gjennomfører selve importen.

Kostnader

Etableringskostnad: 50 000 kr for generell biobank og 20 000 kr for spesifikk biobank. Etableringskostnaden inkluderer tilgang til eBiobank for 3 navngitte brukere. Ved behov kan det bestilles tilgang til flere navngitte brukere for en kostnad på 10 000 kr pr bruker pr år.

Importkostnad: Ved import av eksisterende forskningsbiobank faktureres arbeidet pr time. Dette kommer i tillegg til etableringskostnaden, og det gis et estimat i forkant.

Ressurser

Årsrapport

2018

2019