eBiobank

Trenger du hjelp til å holde oversikt over inkluderte deltakere og innsamlet materiale i din forskningsbiobank? eBiobank løser det!

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk kan utføres, og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer. eBiobank benyttes både ved OUS HF, Ahus HF og SSHF, og det er satt opp separate databaser ved hvert HF.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Fyll ut kartleggingsskjema (mer info under Ressurser) og send det til hhv ebiobank@ous-hf.no, ebiobank@ahus.no eller til ebiobank@sshf.no. Vi tar kontakt for informasjonsmøte, hvor du gis veiledning i hvordan eBiobank kan brukes for din forskningsbiobank. 

Kostnader

  • Etableringskostnad pr biobank: ved OUS betales årlig brukskostnad på 10 000 NOK/år  pr biobank. Ved Ahus/SSHF betales etableringskostad; 50 000 kr for generell biobank og 20 000 kr for spesifikk biobank. Inkluderer tilgang til biobanken i eBiobank for 3 navngitte brukere, samt opplæring og generell brukerstøtte.
  • Tilgang for ekstra bruker: Unntaksvis kan det gis tilgang til ekstra bruker, ut over de tre inkluderte. Kostnad er 10 000 kr pr bruker pr år.
  • Importkostnad: Ved import av eksisterende forskningsbiobank faktureres arbeidet pr time (900 kr pr time i 2022). Dette kommer i tillegg til etablerings/brukskostnad, og det gis et estimat i forkant.
  • Alle kostnader justeres årlig for KPI
  • Utstyr: Etablerings/brukskostnad inkluderer ikke utstyr, dette kommer i tillegg. eBiobank er kompatibelt med ulike frysere/N2-tanker, rack, bokser og rør. Standardiserte printere og skannere kan benyttes, se mer informasjon under Ressurser.

Ressurser og informasjon

Ny biobank:

Import av eksisterende biobank:

Migrering gjennomføres som et eget prosjekt, hvor standardiserte importfiler benyttes. Det gis veiledning i utfylling av importfiler, og biobanken/ansvarshavende er ansvarlig for utfylling. eBiobank migreringsressurs gjennomfører teknisk kontroll av filene, samt selve filimporten. Se mer informasjon under Ressurser. 

Ny bruker:

Eksisterende bruker:

Brukerstøtte:

Årsrapport

2018

2019

2020

2021