eBiobank

Trenger du hjelp til å holde oversikt over inkluderte deltakere og innsamlet materiale i din forskningsbiobank? eBiobank løser det!

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk kan utføres, og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer. eBiobank benyttes både ved OUS HF, Ahus HF og SSHF, og det er satt opp separate databaser ved hvert HF.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Fyll ut kartleggingsskjema (mer info under Ressurser) og send det til hhv ebiobank@ous-hf.no, ebiobank@ahus.no eller til ebiobank@sshf.no. Lokal systemrådgiver tar kontakt for informasjonsmøte, hvor du gis veiledning i hvordan eBiobank kan brukes for din forskningsbiobank.

Har du allerede en forskningsbiobank? Vi importerer!

Import gjennomføres som et eget prosjekt, hvor standardiserte importfiler benyttes. Det gis veiledning i utfylling av importfiler, og biobanken/ansvarshavende er ansvarlig for utfylling. eBiobank importressurs gjennomfører teknisk kontroll av filene, samt selve importen. Se mer informasjon under Ressurser. 

Kostnader

Etableringskostnad* (tilgang til å benytte eBiobank): 50 000 kr for generell biobank og 20 000 kr for spesifikk biobank. Etableringskostnaden inkluderer tilgang for 3 navngitte brukere, samt opplæring og generell brukerstøtte. Ved behov kan det bestilles tilgang til flere navngitte brukere for en kostnad på 10 000 kr pr bruker pr år. (*egne priser for SSHF)

Importkostnad: ved import av eksisterende forskningsbiobank faktureres arbeidet pr time (870 kr pr time. Ny pris fra 2022: 900 kr). Dette kommer i tillegg til etableringskostnaden, og det gis et estimat i forkant. Gjelder alle HF.

Utstyr: etableringskostnaden inkluderer ikke utstyr, dette kommer i tillegg. eBiobank er kompatibelt med ulike frysere/N2-tanker, rack, bokser og rør. Standardiserte printere og skannere kan benyttes, se mer informasjon under Ressurser.

Ressurser og informasjon

Ny biobank:

Import av eksisterende biobank:

Ny bruker:

  • eBiobank ikonet - søke om tilgang til eBiobank-snarveien via minSykehuspartner (eBiobank er tilgjengelig for OUS-/Ahus-/SSHF-PCer)
  • Digitalt oppstartskurs (fokus på innregistrering) for nye brukere. Vi benytter eBiobank Training (nb! lenke må åpnes i Edge). Kursoppgaver gjennomføres under kurset. For påmelding; send navn og biobanktilhørighet til lokal systemrådgiver (se mailadresse under brukerstøtte).

Eksisterende bruker:

  • Brukerstøtte: kontakt oss på ebiobank@ous-hf.noebiobank@ahus.no eller ebiobank@sshf.no
  • Digitale temamøter annenhver torsdag kl 1300-1430 - fremgangsmåte for pålogging.
   Aktuelle tema og datoer våren 2022 er:
   • 20.01 Biobanklogistikk
   • 03.02 Endring på prøver 
   • 17.02 Prøvesøk
   • 03.03 Uttak (Checkout Request)
   • 17.03 Alikvotering og prosessering
   • 31.03 Prøveregistrering og posisjonering
   • 21.04 Import 
   • 05.05 Tips og triks - hvordan jobber mer effektivt i eBiobank 
  • Digitalt uttakskurs, gjennomføres før man gjør sitt første uttak. Ta kontakt med lokal systemrådgiver for avtale om kurs. 

Årsrapport

2018

2019

2020