eBiobank

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk kan utføres, og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer. eBiobank benyttes både ved OUS HF og Ahus HF, og det er satt opp separate databaser ved hvert HF.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Fyll ut kartleggingsskjema og send det til sporing@ous-hf.no eller ebiobank@ahus.no. Vi tar kontakt for informasjonsmøte, hvor du gis veiledning i hvordan eBiobank kan brukes for din forskningsbiobank. 

Kostnader

  • Etableringskostnad pr biobank: ved OUS betales årlig brukskostnad på 10 480 NOK/år pr biobank. Ved Ahus betales etableringskostad; 50 000 kr for generell biobank og 20 000 kr for spesifikk biobank. Inkluderer tilgang til biobanken i eBiobank for 3 navngitte brukere, samt opplæring og generell brukerstøtte.
  • Tilgang for ekstra brukere: Kostnad er 10 480 NOK/år for inntil tre ekstra brukere.
  • Importkostnad: Ved import av eksisterende forskningsbiobank gis opplæring og veiledning. Import krever strukturerte data og selve importen er tidkrevende.
  • Alle kostnader justeres årlig for KPI.
  • Utstyr: Etablerings/brukskostnad inkluderer ikke utstyr, dette kommer i tillegg. eBiobank er kompatibelt med ulike frysere/N2-tanker, rack, bokser og rør. Standardiserte printere og skannere kan benyttes, se mer informasjon under Ressurser.

Ressurser og informasjon

Ny bruker:

Ny biobank:

Import av eksisterende biobank:

Det gis opplæring og veiledning i utfylling av standardiserte importfiler. Filene bør begrenses til 100 linjer for å unngå at programmet overbelastes. 

Eksisterende bruker:

Brukerstøtte:

  •