Finansieringskilder

Finansieringskildene som presenteres her, er blant de viktigste og mest sentrale stedene å søke finansiering til ditt prosjekt. De representerer likevel kun et utvalg av mulighetene som finnes, og kanskje passer andre kilder bedre for deg. For en oppdatert oversikt over hva du kan søke på når, se Aktuelle utlysninger.