Avslutning

Stenging av prosjekt i regnskapssystemet

Ta kontakt med økonomirådgiver/leder i klinikk for stenging av prosjekt i sykehusets økonomisystem, og merking som stengt i registeret for eksternt finansierte prosjekter. Før prosjektet stenges må prosjektet være i balanse og sluttrapport må være levert og godkjent hos den eksterne finansieringskilden.