Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering

Kursene holdes årlig i samarbeid med Inven2.

Neste kurs blir våren 2024  

​Kursinnhold

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har.

Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs og gjerne noe erfaring fra kliniske studier, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.

Sted: 

Agenda 

Påmelding 

Påmeldingsfrist: 

Kursavgift: Kurset er gratis og inkluderer en enkel lunsj.

Kursansvarlige:

Ellen Johnsen og Siri Kolle

 

Digital deltakelse - Teams: