Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering

27. mai 2021 kl. 9:00 - 15:30

Kursene holdes årlig i samarbeid med Inven2.

​Kursinnhold

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har. Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.

Agenda

Lenke for påmelding: Klikk her

Påmeldingsfrist: 26. mai 2021

Kursavgift: Kurset er gratis og åpent for alle

Kursansvarlige:

Ellen Johnsen og Siri Kolle