Elektronisk meldeskjema og personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

Helseforskningsprosjekt som planlegges gjennomført i OUS, skal meldes i elektronisk meldeskjema. Meldeskjema skal også benyttes ved vesentlige endringer som krever REK-godkjenning.

Følgende dokumentasjon må lastes opp i forbindelse med utfylling av meldeskjema:

  • Kopi av REK-søknad med alle vedlegg
  • Protokoll / prosjektbeskrivelse
  • Informasjons- og samtykkeskriv
  • REK-godkjenning, dersom prosjektet allerede er godkjent av REK

Som en del av utfyllingen av det elektroniske meldeskjemaet, vil forsker også bes om å fylle ut en egenerklæring om DPIA , for å avklare om det kreves en særskilt personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for bruken av personopplysninger.

For prosjekter hvor man må gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (DPIA), skal egen DPIA-mal  fylles ut og lastes opp i meldeskjema sammen med nevnte dokumentasjon. For bistand, send en epost til; godkjenning@ous-hf.no.

Ved utarbeidelse av informasjonsskriv og samtykke, se Avtaler og maler.