Serviceavdelinger - forespørsler og avtaler

Det er viktig å være tidlig ute med forespørsler til serviceavdelingene, slik at oppdragsgiver eventuelt kan finne en annen leverandør dersom sykehuset ikke har kapasitet eller mulighet til å levere tjenesten. Forespørslene må være gjennomarbeidet slik at det er tydelig hva som skal gjøres, hvor ofte, når studien starter, hvor lenge den varer og hvor mange pasienter som inngår. Studieprotokoll og annen relevant dokumentasjon som f.eks. laboratorie- eller prosedyremanualer legges ved forespørslene.

Avtaler med serviceavdelingene må være på plass før studiebudsjettet kan fullføres.

Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du laste ned skjemaer for pris- og kapasitetsforespørsler til serviceavdelinger, prislister og liste over kontaktpersoner.

OBS: Hvis du får opp en dialogboks som spør etter brukernavn og passord, klikk "OK" til den forsvinner.

Oversikt over alle analyser som tilbys ved Klinikk for laboratoriemedisin finner du i Analyseoversikten

Akkrediteringsbevis for bl.a. Medisinsk biokjemi (MBK) og Avdeling for farmakologi ved OUS finnes på norsk og engelsk på nettsidene til Norsk akkreditering.

 

Skjema for pris- og kapasitetsforespørsel:

Skjema for pris- og kapasitetsforespørsel generisk - brukes ikke av KRN, MBK og patologi (se under)

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN):

Søknadskjema både for både bidrags- og oppdragsstudier 

Skjema for endringsmelding

NB: Det går ikke an å mellomlagre i webskjemaene. Ved ønske om et "fysisk" søknadsskjema, ta kontakt med med KRNforskning@ous-hf.no eller CVL@ous-hf.no

Se mer info fra KRN på deres nettside for forskning og studier.

Medisinsk biokjemi (MBK)

Skjema for pris- og kapasitetsforespørsel  - lastes ned fra OUS eHåndbok

Patologi

Skjema for forespørsel - oppdragsstudier

 

Informasjon om klinisk farmakologiske analysetjenester ved forsknings- og utviklingsprosjekter finnes i Brukerhåndbok i klinisk farmakologi. Avdelingen har ikke prislister, men gjør vurderinger fra gang til gang. Se eHåndboken: Analysetjenester til forsknings- og utviklingsprosjekter, Avdeling for farmakologi, FAR (inkl. eget avtaleskjema).

 

Prislister:

Avdeling for patologi

Avdeling for mikrobiologi (excel)

KRN Nukleærmedisin

KRN Radiologi

KRN Radiologi (engelsk) 

Medisinsk biokjemi - se også avdelingens nettside

Gastromedisin

Onkologisk dagenhet

Prisliste Inven2 (engelsk)

Kardiologi: Ekkoundersøkelse, NOK 5600

 

Liste over kontaktpersoner i serviceavdelingene:

Kontaktliste

 

Diverse skjema radiologi og nukleærmedisin (KRN)

Infoskriv CD-brenning

Viktig informasjon om studiespesifikk henvisning KRN