Serviceavdelinger - forespørsler og avtaler

Det er viktig å være tidlig ute med forespørsler til serviceavdelingene, slik at oppdragsgiver eventuelt kan finne en annen leverandør dersom sykehuset ikke har kapasitet eller mulighet til å levere tjenesten. Forespørslene må være gjennomarbeidet slik at det er tydelig hva som skal gjøres, hvor ofte, når studien starter, hvor lenge den varer og hvor mange pasienter som inngår. Studieprotokoll og annen relevant dokumentasjon som f.eks. laboratorie- eller prosedyremanualer legges ved forespørslene.

Avtaler med serviceavdelingene må være på plass før studiebudsjettet kan fullføres.

Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du laste ned skjemaer for pris- og kapasitetsforespørsler til serviceavdelinger, prislister og liste over kontaktpersoner.

OBS: Hvis du får opp en dialogboks som spør etter brukernavn og passord, klikk "OK" til den forsvinner.

Oversikt over alle analyser som tilbys ved Klinikk for laboratoriemedisin finner du i Analyseoversikten

Brukerhåndbok i klinisk farmakologi har en side om Analysetjeneste ved forsknings- og utviklingsprosjekter (lenken viser direkte til siden).

Akkrediteringsbevis for bl.a. Medisinsk biokjemi (MBK) og Avdeling for farmakologi ved OUS finnes på norsk og engelsk på nettsidene til Norsk akkreditering.

 

Skjema for pris- og kapasitetsforespørsel:

Skjema for pris- og kapasitetsforespørsel generisk - brukes av alle unntatt MBK

Skjema for pris- og kapasitetsforespørsel Medisinsk biokjemi (MBK) - lastes ned fra OUS eHåndbok

 

Prislister:

Avdeling for patologi (engelsk)

KRN Nukleærmedisin

KRN Radiologi

KRN Radiologi (engelsk)

Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi (engelsk)

Gastromedisin

Kardiologi

Onkologisk dagenhet

Prisliste Inven2

Prisliste Inven2 (engelsk)

 

Liste over kontaktpersoner i serviceavdelingene:

Kontaktliste

 

Diverse skjema radiologi og nukleærmedisin (KRN)

Infoskriv CD-brenning

Skjema for CD-brenning

Viktig informasjon om studiespesifikk henvisning KRN