Gjennomføring

Økonomioppfølging

Inven2 sender fakturagrunnlag og informasjon om faktureringsprosess til prosjektleder to ganger i året (mars og oktober). I fakturagrunnlaget skal utprøver/sykepleier registrere pasientnummer, fylle inn dato for utførte visitter/prosedyrer og returnere dette til Inven2, som fakturerer oppdragsgiver basert på disse opplysningene.

Sykehusenes nettsider / helsenorge.no

Prosjektleder skal sende melding til post.kommunikasjon@ous-hf.no når en studie avslutter rekruttering.

Kommunikasjonsstaben vil da sørge for at studien flyttes fra pågående, rekrutterende studier på Helsenorges nettside til pågående studier som har avsluttet rekruttering. I tillegg fjernes studien fra behandlingen på sykehusets nettsider, men vil fortsatt bli liggende på oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier med informasjon om at studien er lukket for inklusjon.