Planlegging

Planlegging

Planleggingsfasen varer fram til alt er klart for å rekruttere første pasient i studien.

31. januar 2022 trer et nytt regelverk i kraft for legemiddelstudier, les mer her

Se NorCRINs nettside for legemiddelstudier under «Planleggingsfasen».