Avslutning

Publisering av resultater

For legemiddelstudier skal resultater alltid legges inn i EU Clinical Trials Register (EUCTR), se NorCRIN-SOP Sluttrapportering til SLV og REK, pkt. 4.2. Det anbefales å søke om EMA-konto samtidig som man arbeider med EudraCT-skjemaet. Registreringsskjemaet og resultatsiden bør fylles inn parallelt. Regn med at det tar ca. en dag å legge inn en utprøving. Statistiker bør være med på beskrivelse av endepunkter.

Det finnes en treningsdatabase på EudraCT-nettsiden.

Veiledning, maler og Q&A på dansk finnes på nettsiden til GCP-enhederne.

Vi har samlet spørsmål vi har fått i forbindelse med resultatregistrering ved OUS her: Posting clinical trials and their results on the EU Clinical Trials Register (engelsk).

Dersom studien er registrert både i EUCTR og ClinicalTrials.gov anbefales det å legge følgende tekst inn under "Detailed Description" i registreringsmodulen i ClinicalTrials.gov: "The results are recorded in EUCTR. Reference is EudraCT number xxx".