Samtykkemaler

De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har på sine sider lagt ut maler for å innhente samtykke fra forskningsdeltakere. Det finnes en rekke ulike maler; «ordinært» samtykke fra voksne, samtykker til deltakelse i legemiddelutprøvinger, stedfortredende samtykke der pasienten ikke er samtykkekompetent, og alderstilpassede informasjonsskriv. 

Det anbefales å benytte disse samtykkemalene ved søknader til REK, både fordi malene dekker behovet for hva samtykket bør inneholde, og fordi REK erfaringsmessig foretrekker at det er disse malene man benytter når man søker om forhåndsgodkjenning.

Dersom du har spørsmål knyttet til samtykke eller har behov for bistand i utforming av informasjonsskriv, kan henvendelse rettes til: godkjenning@ous-hf.no