Åpen tilgang og vitenarkiv

Hva er åpen tilgang?

Åpen tilgang (Open Access, OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Formålet er at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad skal være allment tilgjengelig. Du kan lese mer om åpen forskning på Forskningsrådets nettsider – Åpen forskning.

OUS har også etablert interne rutiner for vurdering av godkjente publiseringskanaler. Se i den anledning eHåndbok retningslinje for vitenskapelig publisering.

Informasjon om avtaler for Open Access-publisering for forskere ved OUS

OUS’ forskere kan nå få dekket publiseringskostnader for å gjøre artikler og andre publikasjoner gratis og åpent tilgjengelig for andre forskere og allmenheten.

Det er framforhandlet fem avtaler med de store forlagene, Elsevier, Wiley, IOP, Taylor & Francis og Springer Compact. Nærmere detaljer om den enkelte avtale og lengden på denne finnes på Universitetet i Oslos nettside Avtaler og rabatter.

Har du problemer eller spørsmål, ta kontakt med Universitetsbiblioteket, UiO, på e-post: openaccess@ub.uio.no

Vitenarkiv

Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst jobber med å etablere et vitenarkiv for helseforetakene i regionen.

For spørsmål knyttet til prosessen, ta kontakt med Regional forskningsstøtte v/Kristin Bjordal: kristin.bjordal@ous-hf.no.

Dersom du er del at et forskningsprosjekt finansiert av EU, kan du også benytte deg av EUs generelle vitenarkiv Zenodo.