Forskningsformidling via www.ous-research.no

Synliggjøring av forskningsaktivitet ved Oslo Universitetssykehus skjer via den engelskspråklige forskningsweben www.ous-research.no, som er et spesialutviklet nettsted for daglig forskningsformidling. Forskningsweben gir en komplett oversikt over alle forskningsgrupper og alle forskere ved alle klinikker og avdelinger ved OUS, samlet på ett sted.

Alle forskningsgruppene ved OUS er tildelt hvert sitt nettsted, der de presenterer sine gruppemedlemmer, prosjekter og publikasjoner. Det inngår rundt 200 selvstendige forskningsgruppenettsteder og 2400 enkeltforskere i forskningsweben. 

Forskningweben har selvstendige nettsteder ordnet i et hierarki basert på organisasjon, delt inn i klinikker, avdelinger og grupper, og har en effektiv søkefunksjon.

Forskningsweben har også en seksjon for forskningsnyheter, som tjener som en kanal for synliggjøring av viktige forskningsfunn, samt andre saker som har interesse for forskningsmiljøene.
 
Forskningsweben presenterer daglig oppdaterte publikasjonslister, på individ-, avdelings- og klinikknivvå. Disse hentes inn fra systemet Publika - www.publika.no - som er integrert i www.ous-research.no. 
 
Forskere som er inkludert i www.ous-research.no kommer raskt på topp i Google-søk. Dette bidrar til at forskningsweben har mange daglig besøkende, med 1000-1200 unike daglige brukere fra hele verden.
 
Alle henvendelser som angår engelskspråklig synliggjøring og forskningsformidling via www.ous-research.no rettes til Trond Olav Berg, PhD. Han følger også opp spørsmål som angår Publika.