Registrering i Helsenorge.no og på sykehusenes nettsider

Kliniske behandlings- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne og som er åpne for inklusjon, eller der REK-godkjenning foreligger og startdato er fastsatt, skal publiseres på sykehusets nettsider.

Studier som er publisert her vil speiles på Helsenorges nettside helsenorge.no/kliniske-studier.

Nettsiden er etablert på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD) og skal fungere som en nasjonal oversikt. På denne måten kan pasienter, pårørende og henvisende leger se og orientere seg om hvilke studier som foregår ved hvert helseforetak.

Studier som er publisert på helsenorge.no/kliniske-studier knyttes til aktuelle behandlingsprogram på sykehusenes internettsider, dvs. tekstene som ligger under «Behandlinger og undersøkelser fra A til Å». Hensikten med dette er at studiene skal være lett tilgjengelige for pasienter/pårørende som søker informasjon om aktuelle behandlinger på nettsidene. Siden alle helseforetakenes nettsider ligger på en felles plattform, vil alle sykehusenes kliniske studier vises på alle sykehusenes behandlingsprogram.

Dersom det ikke finnes et passende behandlingsprogram bør man vurdere om det skal opprettes en ny tekst, da det ofte kan være vanskelig for pasienter å finne fram til aktuelle studier på samlesidene der alle studier er publisert. Kontakt lokal pasientinformasjonskoordinator eller nettsideansvarlig hvis det er behov for å legge ut nye behandlingsprogram i forbindelse med publisering av en klinisk studie.

Studier ved OUS publiseres også samlet på siden oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier. Denne siden viser også studier ved andre sykehus, disse er markert med en pil som indikerer en ekstern lenke.

Utfylling av registreringsskjema (mal finner du som vedlegg til eHåndboksdokument 13301) gjøres av prosjektleder som er ansvarlig for REK-søknad eller vedkommendes bemyndigede.

Ved multisenterstudier skal studien innmeldes kun én gang, men alle deltagende institusjoner skal registreres. Det er viktig at utfylt skjema er i samsvar med REK-godkjenningen og den godkjente protokollen.

Rutine for registrering

Der REK-godkjenning foreligger og startdato er fastsatt, skal prosjektleder fylle ut registreringsskjema som sendes til post.kommunikasjon@ous-hf.no

Skjemaet oversendes Kommunikasjonsstaben før oppstart med beskjed om når inklusjon av forsøksdeltagere planlegges startet. Kommunikasjonsstaben vil sørge for å publisere studien senest to uker etter mottatt skjema, eller når inklusjon starter. Prosjektleder må sjekke at studien er publisert korrekt. 

Melding om lukking for inklusjon av pasienter

Prosjektleder skal sende melding til post.kommunikasjon@ous-hf.no når en studie avslutter rekruttering.

Kommunikasjonsstaben vil da sørge for at studien flyttes fra pågående, rekrutterende studier på Helsenorges nettside til pågående studier som har avsluttet rekruttering. I tillegg fjernes studien fra behandlingsprogrammene på sykehusets nettsider, men vil fortsatt bli liggende på oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier med informasjon om at studien er lukket for inklusjon.

Melding om prosjektavslutning

Ved avslutning av datainnsamling i studien skal det sendes melding til post.kommunikasjon@ous-hf.no

Studien fjernes da fra de åpne sider på helsenorge.no/kliniske-studier og oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier