Veiledning - helsefaglig forskning

Regional forskningsstøtte har to forskningsveiledere med betydelig kompetanse innen helseforskning. Deres oppgave er rådgivning for forskningsprosjekter, f.eks. kan de gi råd om prosjektbeskrivelse, studiedesign, protokollskriving og praktisk gjennomføring.

Tone Rustøen
Forsker/professor 2
Akuttklinikken / Oslo sykehusservice

Besøksadresse: Ullevål sykehus, bygg 15
E-post: tone.rustoen@medisin.uio.no
Mobil: 41454870

Britt Stuge
Forsker
Ortopedisk klinikk / Oslo sykehusservice

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Bygg 72
E-post: uxstub@ous-hf.no
Mobil: 90599578