Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek er en del av Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, og utgjør en viktig støttefunksjon for forskerne i regionen. Medisinsk bibliotek bistår med råd og veiledning i forhold til litteratursøk, referering og publisering.

English version of this page

Medisinsk bibliotek i Rikshospitalet

Bildet kan inneholde: eiendom, bygning, hus, arkitektur, boligområde.

Rikshospitalet og Tre gratier. Du finner Medisinsk bibliotek rett ved personalinngangen. Foto: Astrid Müller, UiO.

Velkommen til Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet! Vi er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpen for alle.

Åpningstider

  • Mandag–fredag: 8.00–19.00
  • Lørdag: 10.00–15.00

Det er for tiden adgangskontroll ved Oslo universitetssykehus. Har du ikke adgangskort for OUS må du lage en avtale med biblioteket for å komme inn i sykehuset, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Besøksadresse: Sognsvannsveien 20

Bruk biblioteket

Hva finner du i biblioteket

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. I samlingen vår har vi bøker, tidsskrifter, anatomiske modeller, mikroskop m.m. Les mer om våre samlinger.

Fagside for medisin

  • Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Anbefalt litteratur og pensum
  • Nye bøker i biblioteket
  • Kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Besøk fra oss

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe. Les mer om tilbudet.