Ny utlysning av midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser i 2024 åpent ut ca. 170 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader for klinisk behandlingsforskning innen protonterapi. Det forutsettes imidlertid at søknadene vurderes som støtteverdige innenfor rammen av utlysningen etter faglig vurdering som for øvrige søknader.

Det gjøres oppmerksom på at KLINBEFORSK imøteser studier med bruk av ny studiedesign for tilrettelegging for persontilpasset medisin og gjennomføring av desentraliserte kliniske studier.

I tråd med Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023-2030 skal søknader om programmidler fra KLINBEFORSK inkludere og redegjøre for bruk av eksplorative markører for stratifisering og persontilpasning der det er relevant.

 Søknadsfrist: 15.mai 2024 kl. 16:00.

Se hele utlysningen på:  Utlysning – Program for klinisk behandlingsforskning (rhf-forsk.org)