Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser regionale midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler.

Utlysningen løper årlig fra februar til november uten frist. 

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.