Nyhetsbrev 22.1.2024: Nasjonalt kurs i studiesykepleie og Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning

Her kan du lese siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurstilbud i studiesykepleie, brukermedvirkning og GCP.