Nyhetsbrev: 11.10.2023: Digital seminarrekke om brukermedvirkning i helseforskning

Her kan du lese nettversjonen av Forskningsstøttes nyhetsbrev. Temaet er digital seminarrekke om brukermedvirkning i forskning 24. - 26. oktober 2023.