Nytt leverandørmøte for brukere av elektronisk labnotatbok (ELN)

Onsdag 20. september kl. 10:00-12:00 vil leverandøren, eLabNext, holde en ny presentasjon og Q&A sesjon om bruk av elektronisk labnotalbok (ELN), eLabJournal.

Det er en fordel om brukere har bestilt tilgang til ELN på forhånd. Tilgang må bestilles via BAT fra en OUS-PC, men løsningen kan deretter brukes fra en nettleser på alle plattformer.

Brukerveiledninger er tilgjengelig på Forskningsportalen.

Møtet vil foregå på engelsk.

Lenke til Nettmøte via Teams

 

Kontaktperson:

Matthias Kolberg

Spesialrådgiver,Stab forskning, innovasjon og utdanning

Tlf.: 9508 6644