Nyhetsbrev: Grunnkurs i helseøkonomisk evaluering 12. juni - 2.5.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om grunnkurs i helseøkonomisk evaluering som holdes den 12. juni.