Nyhetsbrev: Kurs våren 2023 og kartlegging av kompetansebehov - 14.3.2023

Her kan du lese nettversjonen av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaene er kurs som arrangeres våren 2023 og kartlegging av kompetansebehov for kliniske studier i regi av NorCRIN og NorTrials.