Nyhetsbrev: Introduksjon til Stata - 22.2.2023

Her kan du lese nyhetsbrev om introduksjonskurs til statistikkprogrammet Stata.