Nyhetsbrev: Kurs og PROM-konferanse - 9.1.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om GCP-kurs, CTIS-kafé, PROMiNET introduksjonskurs til PROM (pasientrapporterte endepunkter) og forskningskonferansen PROM i klinisk forskning.