Nyheter

Nyhetsbrev 5.2.2024: Jubileumsseminar - «nye» Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst

I anledning av at det er 10 år siden vi startet «nye» Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst, ønsker vi å samle kollegaer og samarbeidspartnere i og utenfor egen organisasjon til et jubileumsseminar. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev 22.1.2024: Nasjonalt kurs i studiesykepleie og Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning

Her kan du lese siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurstilbud i studiesykepleie, brukermedvirkning og GCP.

Nyhetsbrev 14.12.2023: GCP-kurs februar og mai 2024

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om vårens GCP-kurs.

Nyhetsbrev: 11.10.2023: Digital seminarrekke om brukermedvirkning i helseforskning

Her kan du lese nettversjonen av Forskningsstøttes nyhetsbrev. Temaet er digital seminarrekke om brukermedvirkning i forskning 24. - 26. oktober 2023.

Nyhetsbrev 11.9.2023: Kurs høsten 2023, nytt fra NorCRIN og CTIS

Her kan du lese siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om diverse kurs som holdes i høst, nytt fra NorCRIN, og om søknadsportalen CTIS.

Nytt leverandørmøte for brukere av elektronisk labnotatbok (ELN)

Onsdag 20. september kl. 10:00-12:00 vil leverandøren, eLabNext, holde en ny presentasjon og Q&A sesjon om bruk av elektronisk labnotalbok (ELN), eLabJournal.

Det er en fordel om brukere har bestilt tilgang til ELN på forhånd. Tilgang må bestilles via BAT fra en OUS-PC, men løsningen kan deretter brukes fra en nettleser på alle plattformer.

Brukerveiledninger er tilgjengelig på Forskningsportalen.

Møtet vil foregå på engelsk.

Lenke til Nettmøte via Teams

 

Kontaktperson:

Matthias Kolberg

Spesialrådgiver,Stab forskning, innovasjon og utdanning

Tlf.: 9508 6644

 

Nyhetsbrev 4.9.2023: Kurs høsten 2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurs som arrangeres i høst.

Nyhetsbrev 29.8.2023: Kurs i forskerinitierte kliniske studier og metaanalyse

Her finner du nettversjonen av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaene er kurs i forskerinitierte kliniske studier "Fra idé til publikasjon" og kurs i metaanalyse.

Nyhetsbrev 25.8.2023: Nyheter og kurs fra Regional forskningsstøtte

Her kan du lese nettversjonen av siste nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte.

Nyhetsbrev 16.8.2023: Høstens kurs i studiesykepleie

Her kan du lese nettversjonen av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaet er høstens NorCRIN-kurs i studiesykepleie.

Nyhetsbrev: Kurs høsten 2023 og NorCRIN nyhetsbrev - 7.8.2023

Her kan du lese nettversjonen av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om høstens kurs i GCP, personvern, statistikk og PROM, samt informasjon om NorCRIN nyhetsbrev.

Nyhetsbrev - International Clinical Trials Day - 24.5.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om arrangementene som ble avholdt i forbindelse med årets Clinical Trials Day den 20. mai. 

Nyhetsbrev: Elektronisk labnotatbok (ELN) tilgjengelig i HSØ - 16.5.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om Elektronisk labnotatbok. 

Nyhetsbrev: eBiobank ved OUS åpner slusene - 3.5.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om sporingssystemet eBiobank.