Nyheter

Nyhetsbrev - International Clinical Trials Day - 24.5.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om arrangementene som ble avholdt i forbindelse med årets Clinical Trials Day den 20. mai. 

Nyhetsbrev: Elektronisk labnotatbok (ELN) tilgjengelig i HSØ - 16.5.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om Elektronisk labnotatbok. 

Nyhetsbrev: International Clinical Trials Day - 11.5.2023

I forbindelse med International Clinical Trials Day arrangeres det et webinar om kliniske studier i regi av Stavanger universitetssykehus. Les mer i nettversjonen av nyhetsbrev fra forskningsstøtte

Nyhetsbrev: eBiobank ved OUS åpner slusene - 3.5.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om sporingssystemet eBiobank.

Nyhetsbrev: Grunnkurs i helseøkonomisk evaluering 12. juni - 2.5.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om grunnkurs i helseøkonomisk evaluering som holdes den 12. juni.

Nyhetsbrev: Kurs i HSØ-søknader 14. juni - 28.4.2023

Her kan du lese nyhetsbrev om kurs i søknadsskriving til Helse Sør-Øst.

Nyhetsbrev: 20. mai - den internasjonale dagen for kliniske studier - 17.4.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om markering av den internasjonale dagen for kliniske studier den 20. mai. 

Nyhetsbrev: Møter og kurs våren 2023 - 12.4.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaet er vårens møter og kurstilbud.

Nyhetsbrev: Kurs i kliniske oppdragsstudier, GCP-kurs, CTIS-café - 27.3.2023

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der tema er vårens kurs i kliniske oppdragsstudier og GCP, samt kommende CTIS-caféer.

Nyhetsbrev: Stata-kurs og kartlegging av kompetansebehov

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurs i statistikkprogrammet Stata og kartlegging av kompetansebehov for kliniske studier. 

Nyhetsbrev: Kurs våren 2023 og kartlegging av kompetansebehov - 14.3.2023

Her kan du lese nettversjonen av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaene er kurs som arrangeres våren 2023 og kartlegging av kompetansebehov for kliniske studier i regi av NorCRIN og NorTrials.

Nyhetsbrev: Introduksjon til Stata - 22.2.2023

Her kan du lese nyhetsbrev om introduksjonskurs til statistikkprogrammet Stata.

Nyhetsbrev: Kurstilbud - 13.2.2023

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra forskningsstøtte der temaene er: Nasjonalt kurs i studiesykepleie, GCP-kurs, CTIS-kafé og PROMiNET introduksjonskurs om bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier.

Nyhetsbrev: Skal du søke myndigheter om godkjenning til å starte en legemiddelutprøving? - 17.1.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om hva som gjelder når du skal søke om godkjenning av en legemiddelutprøving etter nytt regelverk.