Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs i forskerinitierte kliniske studier 23. - 24. november - 15.10.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurs i forskerinitierte studier.