Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - 16.9.2021

Her kan du lese siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte. Tema denne gangen er:

  • BorrSci - et forskningsprosjekt på borreliose
  • Registrering av kliniske studier og resultater
  • NorCRIN - kurs i brukermedvirkning
  • NorCRIN - blogg om GCP

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - GCP-kurs i oktober - 2.9.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om GCP-kurs i oktober (hovedutprøver- og sponsordel)

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Nytt kurstilbud - 23.8.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der tema er et nytt kurstilbud: Statistics in randomized clinical trials (RCTs).

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Kurs i GCP og PROM - 9.8.2021

Her finner du lenke til nettversjonen av nyhetsbrev fra forskningsstøtte der temaene er GCP-kurs og fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier.