Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: 20. mai - den internasjonale dagen for kliniske studier

20. mai er den internasjonale dagen for kliniske studier. Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte i anledning dagen.