Beredskap i regi av Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst (RFST)

Regional forskningsstøtte har som ledd i koronaberedskapen sikret koordinert og tverrfaglig bistand i alle faser av studien, herunder studiedesign, utarbeidelse av protokoll, søknader og godkjenningsprosesser. Vi vil også prioritere støtte til etablering av registre og biobank samt monitorering, datahåndtering og statistikk i kliniske Covid-19-studier. 

For å sikre at du som forsker får en mest mulig optimal støtte, vil vår bistand koordineres gjennom dedikerte prosjektkoordinatorer.

  • Prosjektkoordinering i kliniske studier; Monitorering, datahåndtering og statistikk; Berit Iren Larsen, epost: ctu@ous-hf.no, mob.: 99154775
  • Prosjektkoordinering i kliniske studier og oppdragsstudier; Ellen Johnsen, epost: elljo3@ous-hf.no, mob.: 48230256

Ved behov for spesifikk bistand vises det til oversikt over ressurser og kontaktinformasjon i Regional forskningsstøtte:

Biobank

biobankstotte@ous-hf.no

Register og IT-løsninger

registerstøtte@ous-hf.no eller oushfpbmedinsight@ous-hf.no

Kliniske studier

ctu@ous-hf.no

Biostatistikk og epidemioogi (OCBE)

Se kontaktinfo/nettskjema på nettsiden

Medisinsk bibliotek

medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Helseøkonomi og PROMiNET

HOK@ous-hf.no
prominet@ous-hf.no

Ekstern finansiering og utlysninger

grants@ous-hf.no

Oppdragsstudier og industrisamarbeid

kliniske.oppdragsstudier@ous-hf.no