Helseøkonomi og PROMINET

Helseøkonomi handler om hvordan man best kan utnytte samfunnets begrensede og tilgjengelige ressurser for å oppnå mest mulig helse. Helseøkonomene i Regional forskningsstøtte kan bidra med råd, veiledning og design av helseøkonomi for forskningsprosjekter i hele Helse Sør-Øst.

Les mer under Helseøkonomi.

PROMiNET er etablert som en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Det overordnede målet er å øke bruk av og forbedre kvalitet på pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) i klinisk forskning.

Les mer om PROMiNET.