Covid-19-studier

Som følge av situasjonen vi nå står i, er det iverksatt en rekke tiltak for å sikre at studier som kan bidra til bekjempelsen av Covid-19-epidemien lar seg gjennomføre på en trygg og effektiv måte. På denne nettsiden vil du finne mer informasjon om:

  1. Søknadsprosesser og godkjenninger
  2. WHO - harmonisering av forskningsprotokoller og litteraturoversikt
  3. Internasjonale anbefalinger og guidelines
  4. Tidsskrifter og forlag som nå åpner for artikler og data
  5. Beredskap i regi av regional forskningsstøtte i Helse Sør Øst
  6. Aktuelt om Covid-19

OUS har også lagt ut en oversikt over planlagte og pågående Covid-19 og SARS CoV-2 infeksjonsstudier. Denne oversikten vil bli oppdatert fortløpende og du vil få tilgang til kontaktinformasjon og korte beskriver av den enkelte studie. Se oversikten på ous-research.

Dersom du har spørsmål om regionale forskningsstøttetjenester i Helse Sør-Øst som følge av Covid-19-epidemien, ta kontakt med: Peder Heyerdahl Utne, epost: peder.utne@ous-hf.no. For øvrig vises til kontaktinformasjon under beredskap i regi av regional forskningsstøtte.