Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter - intern utlysning OUS

OUS utlyser stimuleringsmidler til forskningsprosjekter der søker er sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller klinisk ernæringsfysiolog med doktorgradskompetanse.

Formål:

  • Stimulere til at flere sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer med doktorgrad fortsetter i forskning etter avlagt doktorgrad.
  • Bidra til karrierebygging, inkludert utvikling av selvstendighet og veilederkompetanse.
  • Bidra til å bygge opp flere helsefaglige forskningsmiljøer med økt evne til å innhente ekstern finansiering.

Hvem kan søke:

  • Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer med avlagt doktorgrad. Søkere med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad vil bli prioritert.
  • Søker skal være ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS) og ha sitt hovedarbeidssted ved sykehuset.
  • Søkere som mottok midler fra denne ordningen i 2021 kan ikke søke på nytt i 2022 (ett års karantene innføres fra og med denne søknadsrunden)
  • Det kan kun sendes inn én søknad per person pr år.

Last ned full utlysningstekst her.

Søknadsfrist: 26.november 2021 kl. 16.00 til post.forskning@ous-hf.no