Krav til medforfatterskap på en publikasjon

OUS forutsetter at alle ansatte følger kriteriene i Vancouver- konvensjonen om medforfatterskap til vitenskapelige publikasjoner.

OUS forutsetter at alle ansatte følger kriteriene i Vancouver-konvensjonen om medforfatterskap til vitenskapelige publikasjoner. Av gjeldende versjon av konvensjonen skal retten til medforfatterskap være basert på:

  1. Vesentlig bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data OG
  2. Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold OG
  3. Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres OG
  4. Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon eller integritet for hele eller deler av artikkelen er adressert og løst

ALLE vilkårene (1 til 4) må være oppfylt for at en forsker skal bli tilkjent forfatterskap.

Vancouver-konvensjonen anbefaler den enkelte forfatter å skriftlig redegjøre for sitt bidrag. Dette håndteres av forfatterne, eventuelt ut fra dokumentasjonskrav stilt fra det enkelte tidsskrift. 

Forskers ansvar etter forskningsetikkloven forutsetter at der det for vedkommende er rimelig grunn til å mistenke brudd på anerkjente vitenskapelige normer, så plikter den ansatte på selvstendig grunnlag å få dette avklart før vedkommende avgir erklæring om medforfatterskap.  

Vancouver-konvensjonen finner du her: http://www.icmje.org/