Søknadsmulighet for midler til forskning fra Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen - 22.11.2022

Stiftelsen Dam utlyser midler til forskning. Søknadsskjemaet åpnet den 15. november.

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsprosessen gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn utvidet søknad.

Forskningsprogrammet finansierer forskning i tråd med formålet som er i regi av en norsk, forskningsansvarlig institusjon. Alle søknader må fremmes i samarbeid med en søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av søkerorganisasjonene hos Dam.

De som har prosjekter innen hjerte/kar, demens og folkehelse kan søke gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Mer informasjon om utlysningen.

30. januar 2023 er fristen for å sende inn skisse gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen, se for øvrig informasjonsskriv.

Ta kontakt med prosjektkoordinator Øivind Kristensen på oivind.kristensen@nasjonalforeningen.no dersom dere har spørsmål.