Sophies Minde - klinisk rettet forskning

Det lyses ut forskningsmidler til finansiering av klinisk rettet forskning knyttet til ortopediteknikk, ortopedisk behandling m.m.

Utlysning og retningslinjer er tilgjengelig på Sophies Mindes hjemmeside – www.sophiesminde.no.

Søknadsfrist 31. august 2022