Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond

Utlysningen retter seg mot forskergrupper og enkeltforskere som forsker på relevant tematikk for utlysningen av Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond. Fondet støtter Ph.d.- og postdoktorstillinger med fullfinansiering.

Søknadsfrist 26. september 2022 klokken 23.59

For perioden 2023 – 2024 lyses det ut midler fra to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

NKS etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med NKS’s forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor deres 6 prioriterte forskningsfelt.

Hele utlysningen og informasjon om søknadsprosessen finner du her: https://sanitetskvinnene.no/forskningsprosjekter/norske-kvinners-sanitetsforenings-forskningsfond