Kreftforeningens pionerprosjekter

Kreftforeningen lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet. I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

Hvert prosjekt kan tildeles inntil 2 millioner kroner med prosjektperiode på 1-2 år.

Søknadsfrist 15. september 2022 kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb