Utlysning av forskningsmidler - Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Hvert år tildeler vi midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Følgende utlysninger er åpne fra 1. juni (søknadsfrist 1. september 2022):

- Midler til drift og/eller nettverksstøtte innen demensforskning

- Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning

Les mer

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no