Ny KLINBEFORSK-frist 2. september for området psykisk helse hos barn og unge

KLINBEFORSK gjør oppmerksom på utvidet frist for søknader innen det prioriterte området psykisk helse hos barn/unge.

Ny frist er 2. september 2022, kl. 16:00.

Søknader om prioriterte midler skal følge en to-trinns søknadsprosess:

  1. Til søknadsfrist september 2022, bes søkere innen prioriterte områder fylle ut fullstendig søknadsskjema i eSøknad, inkl. budsjettoversikt og oversikt over samarbeidspartnere. Prosjektleder skal laste opp egen CV med publikasjonsliste, men søknaden sendes inn uten prosjektbeskrivelse i denne runden.
  1. Søknadene vil evalueres strategisk opp mot de prioriterte områdene av KLINBEFORSKs programstyre. Etter evaluering, vil utvalgte søkere bli bedt om å revidere sin søknad og komplettere denne med fullstendig prosjektbeskrivelse og samarbeidspartneres CV/publikasjonsliste.

Midlene lyses ut til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

Se hele utlysningen på:  https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/.