Kreftforeningens forskerprosjekter - hovedutlysning 2022

Kreftforeningens hovedutlysning av forskerprosjekter 2022: Open Call, Krafttak mot kreft og Rosa Sløyfe er åpnet!

Nå samles alt i samme utlysning, kalt Forskerprosjekter. For forskerne betyr det at de ikke behøver å fortelle hvilken pott de søker midler fra, de kan nøye seg med å sende inn én søknad. Deretter vurderer internasjonale, uavhengige fagfeller kvaliteten på prosjektet og hvilket av temaene det hører hjemme i.

Det lyses ut 186 millioner kroner.

130 millioner kroner er satt av til frie forskningsprosjekter, 28 millioner til brystkreftforskning og 20 millioner til forskning på kreft med spredning (Krafttak mot kreft).

I tillegg øremerkes 8 millioner kroner til et prosjekt med høy kvalitet fra et søkermiljø utenfor de tre største byene.

Søknadsfristen er 31.05.2022 klokken 13.00.

Søknadene leveres i Kreftforeningen søknadsportal innen 31. mai. Spenningen rundt hvilke prosjekter som får midler, utløses i oktober.

Lenke til utlysningen: Gigantbevilgning til forskning - Kreftforeningen