Kreftforeningen utlyser midler: Drahjelp til kliniske studier ved mindre sykehus

Målgruppen i utlysningen er mindre sykehus med behov for, og ambisjoner om, å trappe opp satsingen på kliniske studier på kreft. Hvert av dem kan motta inntil 5 millioner kroner de kommende to årene.

Midlene skal i hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell.

Se hele utlysningen her.

Søknadsfrist 26. april 2022.