Utlysninger

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) - 14.2.2023

Det har nå kommet ny utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). De regionale helseforetakene lyser i 2023 åpent ut 180 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader innen klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer.

Søknadsfrist: 31. mai 2023


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

The Research Council of Norway is announcing €2,000,000 to Norwegian researchers who want to participate in a European research collaboration for the healthcare of the future. Deadline letter of intent: 23 May. Deadline proposal: 13 June 2023. 

COST funds European research network activities. Participation in a COST network is a great opportunity to expand your European network. It is now possible to apply to join one of the 70 newly established networks. Deadline: 20 June 2023.