Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter - intern utlysning OUS

OUS utlyser stimuleringsmidler til forskningsprosjekter der søker er sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller klinisk ernæringsfysiolog med doktorgradskompetanse, ansatt ved OUS. Les mer her.

Søknadsfrist 26. november 2021 kl. 16:00.